Peregrina – Կարճ տեղեկութիւն

Peregrina – Կարճ տեղեկութիւն

Peregrina խորհրդատվութեան կազմակերպութիւն մըն է՝ 16տարեկանէն սկսեալ
կանաց համար: Կը տրամադրենք իրավական՝սոցիալկան՝կրթական՝ինչպէս նաև հոգեբանական խորհրդատվութիւն և Գերմաներէն լեզուի դասընթացքներ: Խորհրդատվութիւնները՝ անանուն և անվճար են: Նախապէս ժամադրութիւն ապահովելը անհրաժեշտ է:

Տեղեկութեան և արձանագրութեան համար հերաձայնել հետևեալ թիւերու՝ 01/4083352 և կամ 01/4086119 (Բշ և Դշ օրերը ժամը12մինչև16՝ Գշ և Եշ օրերը ժամը 9մինչև13)

Տեսնել՝ Համացանցի գլխաւոր էջին վրայ www.peregrina.atinformation@peregrina.at