Nasilje u porodici

Gdje se možete obratiti za pomoć ako ste pogodjeni porodičnim nasiljem?

Policija: 133 ili 112

Ženske kuće
Tel: 05 77 22
Svakim danom od 0h do 24h

Savjetovalište za žene
Vivenotgasse 53, 3. Stock
1200 Wien
Tel: 01/512 38 39

Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie
Neubaugasse 1/3
1070 Wien
Tel: 01/585 32 88

Frauenhelpline
Tel: 0800/222 555
Telefonska pomoć svakim danom od 0h do 24h

Frauennotruf der Stadt Wien:
Svakim danom od 0h do 24h
Tel: 01/71 71 9

U slijedećoj brošuri u izdanju Interventionsstelle Wien možete na 19 jezika naći najvažnije informacije vezane za zaštitu od porodičnog nasilja, pravne informacije i kontaktne adrese institucija kojima se možete obratiti za pomoć.